Giriş FormuKimler Sitede

Şuanda 7 konuk çevrimiçi
AddThis Social Bookmark Button
PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 24 Şubat 2010 22:26
AddThis Social Bookmark Button

 SORU: Köy yerleşik alan sınırı tespiti nasıl yapılır ? Tespit sırasında nelere dikkat edilmelidir ?

CEVAP : Köy yerleşik alan sınırı tespiti "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği" kapsamında yapılmaktadır. dolayısı ile plan notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda Köy yerleşik alan sınırı tespiti yapılmaz.

Söz konusu yönetmelikte; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. şeklinde tariflenmiştir.

Konuya ilişkin olarak bayındırlık ve İskan Bakanlığının 31.ekim 1986 tarihli genelgesi tespitn ne şekilde yapılacağını açıkça tariflemiştir. söz konusu genelgeye sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz. söz konusu genelgede;

1) Köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitinde, 9.11.1985 tarihinde mevcut olan, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapılar ile köy ortak yapılarının esas alınması gerekir. Mevcut binaların toplu olarak bulunması ve bunun belirlenmesinden okul, cami, köy odası gibi köy yapıları ile kahvehane, bakkal vb. ticari binaların tümünün veya bir kısmının bulunduğu mevkii esas alınır.

2) Tespit işlemleri, mahallenin özelliklerine göre, köy ihtiyar heyetlerinin görüşü alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yapılır ve tespit sonucu belirlenen yerleşik alanın sınırı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün teklifi ile il idare kurullarınca karara bağlanır.

3) A- Yerleşik alanların tespiti;

a) Varsa (hangi ölçekte olursa olsun) Kadastro paftaları örnekleri üzerine kırık noktalara numaralar verilerek işlenmek suretiyle,

b) Varsa 1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihazır haritalara işlenmek suretiyle,

c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen kadastro ve halihazır haritalar yoksa, 1/25.000 ölçekli harita kopyaları üzerine, rakamlandırılmak suretiyle veya ölçülü bir kroki tanzim etmek ve numaralanmak suretiyle yapılır.

B- Kadastro paftaları, harita ve ölçü krokisi üzerinde, köy ve mezranın meskun alan sınırlarının geçtiği (örneğin; Ali Yılmaz evi, ............... yolu, ................ kuyusu, ................ çeşmesi, vb noktalara numara verilmek suretiyle bir tutanak düzenlenir. C- Meskun alan tespitinde esas alınan ve numara verilen noktaların en dışta 49 olanlarının aralarının birleştirilecek bir çizgi çizilir, daha sonra bu çizgilere paralel olarak (100) m. mesafeden ayrı bir çizgi geçirilir. Bu dış çizginin çevrelediği alan, köyve mezranın yerleşik alanı olarak kabul edilir. 

Hükümleri genel ilkeler olarak belirlenmiştir. Burada 100. metrelik gelişme sınırı belirlenirken Orman sınırı, eğim v.s. eşikler dikkate alınmaz. Bunun nedeni bu alanlarda yapılacak yapılara ruhsat (Valilik İzni) verirken Zemin etüdü, mülkiyet v.s. dikkate alınacaktır. Dolayısı ile bu sınır belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir. Burada 9.11.1985 tarihindeki yapıların sağlıklı tespiti önemlidir. İmar affı müraacatı, kadastral pafta örneği, emlak beyannamesi, elektrik faturası v.s. dikkate alınabileceği gibi alınacak olan köy ihtiyar hetteti kararı da yeterli olabilir.

Burada dikkat edilemsi gereken bir diğer hususda yerleşik alan sınırlarının İl Genel Meclisine onaylatılmasına ilişkin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görüşüdür. 

Konuya ilişkin olarak sitemizde yayınlanan Genelgelere göz gezdirmenizi tavsiye ederiz...

NOT: Konuyla ilgili olarak bir diğer makalemize buradan ulaşabilirsiniz... 


Yorumlar

Lütfen YORUM Yazmak İçin Giriş Yapın. Üye değilseniz ücretsiz üye olabilirsiniz.